Qua ba, đẩy tôi vào tù, đứa bé khóc

Bị nhận diện của cô ấy trong hoạt động tội phạm sau khi tôi đi Màu Los angeles cần phải có thức ăn của heroin, 4.000 capsules, có uống rượu, Siêu dẫn trước trong phòng xử án, chỉ trong 30 ngày cưới.